LamTheVisa.Com là website so sánh, đánh giá các sản phẩm thẻ Visa, thẻ Mastercard của các ngân hàng tại Việt Nam, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn được chiếc thẻ phù hợp với nhu cầu của mình thông qua các tiêu chí:

  • Hạn mức thẻ
  • Hạng thẻ
  • Yêu cầu thu nhập
  • Phí phát hành
  • Phí thường niên
  • Phí rút tiền mặt
  • Số ngày miễn lãi
  • Tính năng nổi bật của thẻ

Các dòng thẻ chúng tôi tập trung hướng đến là thẻ Visa Credit, MasterCard Credit hay còn gọi là thẻ tín dụng quốc tế.

Chúng tôi hoàn toàn không phải là ngân hàng mà chỉ là website so sánh, gợi ý khách hàng sử dụng các sản phẩm thẻ tốt nhất trên thị trường. Thông tin về sản phẩm được tổng hợp có chọn lọc từ website các ngân hàng.